Doç. Dr. TÜRKER BİLGEN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. TÜRKER BİLGEN

T: (0282) 250 1139

M tbilgen@nku.edu.tr

W tbilgen.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Yüksekokulu
Bölüm:Beslenme ve Diyetetik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ABD
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1999-2002
Tez: Mental retarde bireylerde FMR-1 geni (CGG)n ekspansiyonunun PCR ile taranması (2002)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç.
2014-
Uzman NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2013-
Dr. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2008-
Araş. Gör. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
1999-
İdari Görevler
Arş. Uy. Merkezi Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2015-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Tıbbi Genetik
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BİLGEN T., ATA P., TOZKIR H., Tozkir J., TİTİZ M. İ., Cytotoxic Antibody Detection by Means of Flow-Cytometric Cross-Match, TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, vol. 49, pp. 440-444, 2017.
Özgün Makale SCI
2. Khanna A., Kauko O., Bockelman C., Laine A., Schreck I., Partanen J., Szwajda A., Bormann S., BİLGEN T., Helenius M., Pokharel Y., Pimanda J., Russel M., Haglund C., Cole K., Klefstrom J., Aittokallio T., Weiss C., Ristimaki A., Visakorpi T., Westermarck J., Chk1 Targeting Reactivates PP2A Tumor Suppressor Activity in Cancer Cells, Cancer Research, vol. 73, pp. 6757-6769, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. Dogan C. S., AKMAN S., KOYUN M., BİLGEN T., Comak E., Gokceoglu A. U., Prevalence and significance of the MEFV gene mutations in childhood Henoch–Schönlein purpura without FMF symptoms, Rheumatology International, vol. 33, pp. 377-380, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. BİLGEN T., ALTIOK CLARK Ö., öztürk z., YEŞİLİPEK M. A., KESER İ., Two novel mutations in the 3′ untranslated region of the beta-globin gene that are associated with the mild phenotype of beta thalassemia, International Journal of Laboratory Hematology, vol. 35, pp. 26-30, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. BİLGEN T., Did the Proband Have Thalassemia Intermedia or Severe Thalassemia Trait?, Turkish Journal of Hematology, 2012.
Editöre Mektup SCI-Expanded
6. BİLGEN T., Erdogan G., ŞİMŞEK T., GÜLKESEN K. H., PESTERELİ E., KARAVELİ F. Ş., LÜLECİ G., KESER İ., Expressional Analyses of NM23-H1, KAI1 and MKK4 Metastasis-Related Genes in Metastatic Ovarian Carcinomas, Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, vol. 32, pp. 984-989, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
7. Arikan Y., BİLGEN T., Koken R., Turan S., Mihci E., KESER İ., c.428_451 dup(24bp) MUTATION OF THE ARX GENE DETECTED IN A TURKISH FAMILY, GENETIC COUNSELING, vol. 22, pp. 367-373, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. Mendilcioglu i., BİLGEN T., Arikan Y., KESER İ., Simsek M., Timuragaoglu A., The association between inherited thrombophilias and pregnancy-related hypertension recurrence, Archives of Gynecology and Obstetrics, vol. 284, pp. 837-841, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. BİLGEN T., Canatan D., Arikan Y., YEŞİLİPEK M. A., KESER İ., The effect of HBB:c.+96TC (3UTR 1570 TC) on the mild b-thalassemia intermedia phenotype, Turkish Journal of Hematology, vol. 28, pp. 219-222, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. BİLGEN T., KESER İ., hMLH1 Gene is not Methylated in Osteosarcoma, Laboratory Medicine, vol. 42, pp. 280-282, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
11. Anchit K., Juha O., BİLGEN T., Timo T., Tiirikka T., Tapio V., Jukka W., ETS1 Mediates MEK1/2-Dependent Overexpression of Cancerous Inhibitor of Protein Phosphatase 2A (CIP2A) in Human Cancer Cells, PLoS ONE, vol. 6, pp. 17979, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
12. BİLGEN T., Arikan Y., Canatan D., YEŞİLİPEK M. A., KESER İ., The association between intragenic SNP haplotypes and mutations of the beta globin gene in a Turkish population, Blood Cells, Molecules, and Diseases, vol. 46, pp. 226-229, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
13. Uslu A., Ogus C., Ozdemir T., BİLGEN T., Tosun O., KESER İ., The effect of CYP1A2 gene polymorphisms on Theophylline metabolism and chronic obstructive pulmonary disease in Turkish patients, BMB Reports, vol. 43, pp. 530-534, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
14. Candan O., Ket S., BİLGEN T., KESER İ., Aykut C., Gocmen A. Y., Ozgur T., GÜMÜŞLÜ S., Insertion/Deletion Polymorphism and Serum Activity of the Angiotensin-Converting Enzyme in Turkish Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Biochemical Genetics, vol. 48, pp. 516-523, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
15. Firat Cubukcu S., ÇETİN Z., Samanci N., Aydin F., Balci N., BİLGEN T., Gungor F., Firat M. Z., Luleci G., Karauzum S. B., No Association Between Bone Mineral Density and Transforming Growth Factor Beta Gene T-C Polymorphism in Turkish Postmenopausal Women, Genetic Testing and Molecular Biomarkers, vol. 13, pp. 349-353, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
16. BİLGEN T., Tosun O., Luleci G., KESER İ., Frequencies of four genetic polymorphisms in the CYP1A2 gene in Turkish population, Russian Journal of Genetics, vol. 44, pp. 989-992, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
17. Akbas h., BİLGEN T., KESER İ., Tuncer M., Tosun Ö., Levent Y., Meral G., Lüleci G., The Effect of MDR1 (ABCB1) Polymorphism on the Pharmacokinetic of Tacrolimus in Turkish Renal Transplant Recipients, Transplantation Proceedings, vol. 38, pp. 1290-1292, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
18. Berker Karauzum S., BİLGEN T., Karadogan I., ÇETİN Z., Ugur A., Luleci g., Novel cytogenetic findings revealed by conventional cytogenetic and fish analyses in leukaemia patients, EXPERIMENTAL ONCOLOGY, vol. 27, pp. 229-232, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. BİLGEN T., KESER İ., Mihci E., HASPOLAT Ş., Taçoy Ş., Molecular analysis of fragile X syndrome in Antalya Province, Indian Journal of Medical Science, vol. 59, pp. 150-155, 2005.
Özgün Makale PubMed/MEDLINE
20. ALPER Ö., ERENGİN K. H., MANGUOĞLU A. E., BİLGEN T., ÇETİN Z., Lüleci G., Consanguineous marriages in the province of Antalya, Turkey, Annales de Génétique, vol. 47, pp. 129-138, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
21. Bilgen T., Canatan D., Delibaş S. ., Keser I. ., A Novel Mutation in the Promoter Region of the β-Globin Gene: HBB: c.-127G > C. , Hemoglobin. 2016 Aug;40(4):280-2. doi: 10.1080/03630269.2016.1193513..
Vaka Takdimi SCI
22. Routila J. ., Bilgen T., Saramaki O., Grénman R. ., Visakorpi T., Westermarck J. ., Ventela S., Copy number increase of oncoprotein CIP2A is associated with poor patient survival in human head and neck squamous cell carcinoma., J Oral Pathol Med. doi: 10.1111/jop.12372..
Özgün Makale SCI
23. Bilgen T., Canatan D., Ciftci V., Yazıcı G., Delibaş S., Keser I., First Observation of Hemoglobin G-Waimanalo and Hemoglobin Fontainebleau Cases in the Turkish Population., Turk J Haematol. 2016 Mar 5;33(1):71-72. doi: 10.4274/tjh.2015.0299..
Vaka Takdimi SCI
24. Bilgen T., Altıok Clark O., Ozturk Z., Yesilipek M. A., Keser I. ., Gap-PCR Screening for Common Large Deletional Mutations of β-Globin Gene Cluster Revealed a Higher Prevalence of the Turkish Inversion/Deletion (δβ)0 Mutation in Antalya., Turk J Haematol. 2016 Jun 5;33(2):107-11. doi: 10.4274/tjh.2014.0242..
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BİLGEN T., Beta Globin Genini Etkileyen Büyük Delesyonel Mutasyonlar, Turkiye Klinikleri J Med Genet, cilt 2, ss. 15-20, 2017.
Derleme Makale TR DİZİN
2. SOYSAL M. İ., BİLGEN T., Perucatti A., Leopoldo I., GTG banded Karyotype of Anatolian River Buffalo (Bubalus bubalis, 2n=50), Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 13, ss. 40-43, 2016.
Özgün Makale EBSCO, ULAKBİM, FAO AGRIS
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ALPER Ö., BİLGEN T., Biyokimya, Yayın Yeri: PALME yayıncılık, 2014.
Kitap Tercümesi
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BİLGEN T., ÖZTÜRK Z., KÜPESİZ O. A., KESER İ., Beta globin gen kümesindekinbüyük delesyonel mutasyon profilinin MLPA ile belirlenmesi, XV.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (26.10.2027-29.10.2017).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BİLGEN T., ATA P., Tozkır J., TOZKIR H., TİTİZ M. İ., A NEW FLOWCYTOMETRIC CROSS-MATCH TECHNIQUE WITH 7AAD FOR CYTOTOXIC ANTIBODY DETECTION, TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARIKOORDİNASYON DERNEĞİ XI. KONGRESİ (13.11.2016-15.11.2016).
Sözlü Bildiri
2. BİLGEN T., Kompleman Bağımlı Sitotoksite ve Akım Sitometri, Sitotoksisite ve Akımsitometri Çalıştayı (11.05.2016-).
Davetli konuşmacı
Yayın Hakemlikleri
1. Journal of Blood Medicine, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Pubmed
2. Experimental and Therapeutic Medicine, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI
Ulusal Projeler
1. FLOW SİTOMETRİ CROSS MATCH YÖNTEMİYLE SİTOTOKSİK ETKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 18.02.2016-02.09.2016.
2. Ailesel Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS)´lu Olgularda C9ORF72, SOD1, TARDBP, FUS ve UBQLN2 Gen Mutasyonlarının Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.05.2015-01.05.2016.
3. İnsan Yumurtalık Kanseri Hücre Soylarında CIP2A Onkogeni Mutasyonlarının Taranması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.03.2015-30.03.2016.
4. Antalya’da Beta-Talasemi Minör/Intermedia/Majörlü Hastaların Beta-Globin Genindeki Nadir Delesyonel Tip Mutasyonların MLPA Yöntemiyle Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.12.2014-29.06.2016.
5. Antalya´da Alfa Globin Gen Mutasyon Tipleri ve Sıklıklarının Belirlenmesi ve Genotip-Fenotip İlişkisinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.06.2014-01.06.2016.
6. GC Nükleotid Oranı Yüksek ve Uzun Gen Bölgelerinin Çoğaltılmasını Sağlayan PCR Protokollerinin Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 16.01.2014-15.09.2015.
7. Mental Retardasyonlu Bireylerde ARX Gen Mutasyonlarının Araştırılması., Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2008-01.01.2010.
8. Malign Epitelyal Over Tümörlerinde Metastaz Supresör Genlerin Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi ve MDR1 Geninin İlaç Dirençliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması., Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2005-30.09.2008.
9. NON-KLASİK VE HETEROZİGOT KAH LI HASTALARDA CYP21 GEN MUTASYONLARININ ARAŞTIRILMASI GENOTİP FENOTİP KORELASYONUNUN KURULMASI., Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2004-01.01.2008.
10. MDR-1, CYP3A5 ve CYP3A4 gen polimorfizminin solid organ transplantasyonu yapılan hastalarda siklosporin, takrolimus, sirolimusun farmakokinetikleri üzerindeki etkileri., Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2004-01.01.2006.
11. Mental Retarde Bireylerde FMR1 Geni (CGG)n Ekspansiyonunun PCR ile Taranması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.01.2000-01.01.2002.
Üyelikler
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği, Üye.
Tıbbi Genetik Derneği, Üye.